– Una caminada voramar per Cala Bona

– Un assaig amb la coral

– Una nedadeta de mitja hora a es Ribell

– Una trobada sobre flora a l’estació

– Un plat de tomàtigues de cor de bou

– Un granissat d’ametlla a la plaça

– Una xerrada al pati de la biblioteca

– Un nou amic que vé d’enfora

– Una rialla fresca

– Dormir arreu

– Veure els fills arribar d’escola

– Una aigua de llimona amb herbassana

– Pa acabat de fer

– Anar enfora i trobar-te a casa

– Enyorar-te i tornar

– Fer una arrissada contra un jugador potent

– Que els teus Companys de l’infantesa s’enrecordin de tu

– Una besada de la mare